Skup mieszkań Strzelce Opolskie
Powierzchnia miasta Strzelce Opolskie wynosi około 24,73 km2, a zaludnienie wynosi około 18 500 osób, co daje zagęszczenie ludności na poziomie około 747 osób/km2.
Miasto charakteryzuje się dość dużym stopniem urbanizacji, z dominującą zabudową mieszkalną i usługową w centrum oraz zabudową mieszaną w pozostałych dzielnicach i osiedlach. W mieście znajduje się znaczna ilość mieszkań, zarówno prywatnych, jak i komunalnych.

Rozwój miasta w ostatnich latach koncentruje się na inwestycjach w rozbudowę infrastruktury drogowej, w tym dróg dojazdowych i obwodnic, co ma na celu poprawę dostępności i komunikacji między różnymi dzielnicami miasta.

6 maja 2023

Skup mieszkań Strzelce Opolskie