Skup mieszkań Brzeg
Powierzchnia Brzegu wynosi około 20,8 km², miasto liczy ponad 36 000 mieszkańców, co daje zagęszczenie ludności na poziomie ponad 1 700 osób na km².
Brzeg położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, około 32 km na północ od Opola, nad rzeką Odrą.

Brzeg to miasto o średniej gęstości zaludnienia i zróżnicowanej zabudowie, w tym zarówno zabytkowej, jak i nowoczesnej. W ostatnich latach w mieście nastąpił rozwój przestrzenny, w tym budowa nowych osiedli mieszkaniowych oraz inwestycje w infrastrukturę drogową i komunikacyjną. …

6 maja 2023

Skup mieszkań Brzeg