Skup mieszkań Piekary Śląskie
Powierzchnia Piekar Śląskich wynosi około 56,3 km2, a zaludnienie wynosi około 56 300 osób. To oznacza, że na 1 km2 przypada około 1 000 mieszkańców.
Obszar miasta Piekary Śląskie wynosi około 56,3 km2, a jego populacja wynosi około 56 300 osób, co oznacza, że zagęszczenie ludności wynosi około 1 000 osób na km2. Piekary Śląskie to jedno z najbardziej zurbanizowanych miast w Polsce, z dużą ilością zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej.

8 maja 2023

Skup mieszkań Piekary Śląskie